Дорнод аймгийн Матад сумын ИТХ

Дорнод аймгийн Матад сумын ИТХ

Тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 13

Багийн нэрийг тогтоох саналыг дэмжих тухай

2021-03-26 146
Багийн нэрийг тогтоох саналыг дэмжих тухай

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байршуулах байршлыг тогтоох тухай

2021-03-26 32
Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байршуулах байршлыг тогтоох тухай

Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг томилох тухай

2021-03-26 120
Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг томилох тухай

Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай

2021-03-26 168
Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилийн ажлын тухай

Сум хөгжүүлэх сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай

2021-03-26 130
Сум хөгжүүлэх сангаас 2021 онд сонгон шалгаруулах төслийн тэргүүлэх чиглэл

Алдарт эхийн одонд тодорхойлох тухай

2021-03-11 118
Алдарт эх 1,2 дугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар ирүүлсэн 12 эхчүүдийн тодорхойлох

Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай

2021-02-19 192
Шинээр батлагдсан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Ажлын албаны ажил үүрэг тухай

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг, нутаг дэсгэрийн төв байгуулах тухай

2021-02-19 110
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг, нутаг дэсгэрийн төв байгуулах тухай

Малын жишиг үнэлгээ тогтоох тухай

2021-01-27 126
Орон нутагт мөрдөх малын жишиг үнэлгээ тогтоох

Ээлжит бус хуралдаан зарлан хуралдуулах тухай

2021-01-27 46
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчийг хуралдуулах тухай

Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай

2021-01-27 24
Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай

Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

2021-01-11 64
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн эргэн төлөлтөд хянал тавих

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 594
280 / 47%
113 / 19%
105 / 18%
43 / 7%
53 / 9%