Дорнод аймгийн Матад сумын ИТХ

Санал асуулга (2)

Та сумын Иргэдиййн Төлөөлөгчдийн Хурлын мэдээ мэдээллийг ил тод авч байна уу (9 нийт санал)
Та сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын мэдээллийг нээлттэй авч байна уу (0 нийт санал)

Дэд ангилал

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 21
  • НИЙТ:
  • 33 703
Сумдууд